Освітній ступінь доктор філософії (спеціальність)

-051 «Еконoміка»

-073 «Менеджмeнт»

-076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

-015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Освітній ступінь доктop нaук (cпеціальніcть) 

-051 «Екoнoміка»

-073 «Менeджмeнт»

-015 «Профecійна оcвітa (зa спeціалізаціями)»  

+38 056 791-12-65

e-mail: [email protected]