Ефективна організація навчального процесу Оnline дозволила запровадити з 2020 року, додатково, дистанційну форму навчання для декількох освітніх програм.
Це означає, що паралельно з очною та заочною формами навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля буде ще й заочно-дистанційна форма навчання за наступними спеціальностями:
Освітній ступінь "Бакалавр":

·Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  • Менеджмент: Бізнес-організацій
  • Менеджмент: НR-менеджмент та коучінг
  • Інноваційні фінанси та цифрові технології
  • Економіка: Економіка бізнесу

Освітній ступінь "Магістр":

  • Маркетинг
  • Право
  • Менеджмент
  • Фінансовий менеджмент
  •     Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

·